Projelerimiz
TUSMES

Turkey’s Universities’, SMEs’ and Science Centers’ Integration to Europe

Türk Üniversiteleri, Kobileri ve Bilim Merkezlerinin Avrupa’ya Entegrasyonu

TUSMES Projesi, Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı ERA önceliklerine uygun olarak hazırlanmış olan ve bu kapsamda ACC-SSA-2003-General ihalesini kazanarak Komisyon tarafından desteklenmek üzere seçilen bir özel destek eylemi projesidir. (Specific Support Action-SSA)

Bu projenin amacı, proje hazırlama, ortak bulma ve projenin yürütülmesi konusunda düzenlenecek eğitimler ile,

  • KOBİ’ler, üniversiteler ve bilim merkezleri arasında bilgi ağları kurarak ortak çalışma kültürü yaratmak;
  • Proje geliştirmeye ortam yaratacak bilgi donanımını temin etmeyi sağlamak;
  • Bu sayede yabancı ortaklar ile birlikte hazırlayacakları projeler ile Altıncı Çerçeve Programı’na katılımlarını artırmaktır.

TUSMES Projesi çerçevesinde; Nisan 2004 – Eylül 2004 tarihleri arasında İstanbul, Gaziantep, Adana, Bursa, Kayseri, Eskişehir, Denizli illerinde düzenlenen eğitimlerle 1500’den fazla kobi ve üniversite mensubuna ulaşılmıştır.

Eğitimler:

  • Eğitimcilerin ve Uzmanların Eğitimi
  • Avrupa Birliği’nin İşleyişi ve Altıncı Çerçeve Programı’nın Genel Tanıtımı
  • Altıncı Çerçeve Programı Ar-Ge Sözleşmeleri için Teklif Yazılması
  • Çalıştaylar – 6ÇP Tematik Alanlarına Göre Toplantılar
  • AB Ar-Ge Sözleşmeleri, Finansal ve İdari Konular
  • Fikri Mülkiyet Hakları ve Altıncı Çerçeve Programı Kapsamındaki Uygulamaları

Danışmanlık ve Destek Hizmetleri:

Eğitimlerin dışında, katılımcılar, proje hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla TUSMES ekibi tarafından her aşamada desteklenmektedir. Danışmanlık hizmeti eğitimlere katılan kobi ve üniversitelere yönelik olup, eğitimlerin tamamlanmasından projenin bitimine kadar 7 aylık dönemi kapsamaktadır.

TUSMES Proje Yarışması ve Ödülü:

Düzenlenecek TUSMES proje yarışması, katılımcıların eğitimlerden edindikleri bilgileri uygulamalarına olanak sağlayacaktır. Yarışmada; sosyal sorumluluk, yaratıcılık ve bilim kadını dallarında ödüller verilecektir.

Konsorsiyum:

TUSMES Projesi, MK Danışmanlık Eğitim koordinatörlüğünde, Bilim Merkezi Vakfı, Makro Değişim Organizasyon ve Kobiline ortaklığı ile oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.