Hizmetlerimiz
  Eğitim      Danışmanlık

Bir ülkenin dünyada söz sahibi olmasında teknolojik üstünlük ve yaratıcılık temel unsurlardır. Teknoloji geliştiren ülkeler, yeni buluşlarını ticarette ve üretimde kullanarak ekonomik düzeylerini yükseltir ve zenginleşirler. Dolayısıyla buluş sahibi firmalar rakipleri karşısında farklılık yaratarak ülke ekonomilerine katkıda bulundukları gibi insanlığın yaşam seviyesini yükseltmede de önemli rol oynarlar.

Küreselleşme süreciyle birlikte yoğunlaşan rekabet ortamında ülkeler teknolojiye bağlı olarak yeniden yapılanan dünya düzeninin liderliği için yarışmaktalar.

Ar-ge çalışmalarının ve marka yaratmanın giderek daha fazla önem kazanması bu alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmetlerine olan ihtiyacı da arttırmıştır.

MK Danışmanlık Eğitim olarak bu rekabet ortamında firmalara ulusal ve uluslararası alanda hizmet vermekteyiz.